Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Anna Råberus

Anna Råberus

Universitetsadjunkt

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354721

E-post: anna.raberus@hb.se

Rumsnummer: D725

Signatur: aara

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården. Jag är intresserad av frågor som berör patientsäkerhet. Jag har deltagit i ett forskningsprojekt där vi analyserade anmälningar till patientnämnderna ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Framöver ska jag fortsätta med att analysera innehåll och mönster i anmälningar till patientnämnderna inom psykiatrisk vård utifrån de mänskliga rättigheterna och rätten till hälsa.

Jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2014. Jag har undervisat främst i sjuksköterskeutbildningen i terminerna två, tre och fyra. Jag har gått mina utbildningar till sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom anestesi vid Högskolan i Borås. Har arbetat som sjuksköterska på Hjärtintensiven på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och efter specialistsjuksköterskeutbildningen, på Centraloperation 1, SÄS de senaste 12 åren innan min anställning på Högskolan i Borås.

Områden

Huvudhandledare