Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Anna Råberus

Anna Råberus

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354721

E-post: anna.raberus@hb.se

Rumsnummer: D725

Signatur: aara

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården. Jag är intresserad av frågor som berör patientsäkerhet. Jag har deltagit i ett forskningsprojekt där vi analyserade anmälningar till patientnämnderna ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Framöver ska jag fortsätta med att analysera innehåll och mönster i anmälningar till patientnämnderna inom psykiatrisk vård utifrån de mänskliga rättigheterna och rätten till hälsa.

Jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2014. Jag har undervisat främst i sjuksköterskeutbildningen i terminerna två, tre och fyra. Jag har gått mina utbildningar till sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom anestesi vid Högskolan i Borås. Har arbetat som sjuksköterska på Hjärtintensiven på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och efter specialistsjuksköterskeutbildningen, på Centraloperation 1, SÄS de senaste 12 åren innan min anställning på Högskolan i Borås.

Områden

Huvudhandledare