Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Syed Rahmat Ullah Shah

Syed Rahmat Ullah Shah

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355910

E-post: syed.rahmat_ullah_shah@hb.se

Rumsnummer: D430

Signatur: syra

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare