Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Tobias Richards

Tobias Richards

Professor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354207

Mobilnummer: 0732-305964

E-post: tobias.richards@hb.se

Rumsnummer: D819

Signatur: TORI

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på termisk behandling. Detta innebär tekniker såsom pyrolys, förgasning och förbränning.

Jag har arbetat vid högskolan sedan hösten 2009. Innan dess utbildade jag mig vid Chalmers tekniska högskola till civilingenjör inom kemiteknik med fysik och doktorerade även vid samma lärosäte inom kemisk apparat- och anläggningsteknik samt skogsindustriell kemiteknik. Efter ett år som post-doc på University of Maine (Orono) var jag tillbaka på Chalmers och jobbade som forskarassistent och sedan som lektor. Jag har även min docentur därifrån.

För närvarande är jag huvudhandledare för fem doktorander med finansiering från Energimyndigheten, Nigerianska staten, Högskolan i Borås, samt Sida. Jag har även anslag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Avhandlingstitel

Recovery of Kraft Black Liquor – Alternative Processes and System Analysis

Områden

Tobias Richards berättar om sin forskning om termisk behandling av avfall