Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Henrik Ringsberg

Henrik Ringsberg

Universitetslektor

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354510

E-post: henrik.ringsberg@hb.se

Rumsnummer: C804

Signatur: HERI

Dr Ringsbergs forskningsintressen är inom området supply chain management, med fokus på informations- och kommunikationsteknik (IKT) och hållbarhet. Inom de senast utförda studierna har han fokuserat effektivitet och hur införande av IKT kan öka säkerheten och hållbarhet kopplad till lindring av effekterna av avvikelser i försörjningskedjor. Han studerar för närvarande spårbarhet av produkter inom global distribution, hållbara transporter vid användning av Hög Kapacitet Fordon, liksom på det kapillära vägnätet. Hans forskning har publicerats i Supply chain management: an international journal, British food journal, International Journal of Logistics Management and The International Journal of Higher Education Research. Dr Ringsbergs forskning kännetecknas av en tripple helix strategi (samarbete mellan industri, akademi och samhälle), och kvalitativa och kvantitativa studier. Han fick sin Ph.D. examen vid Lunds Tekniska Högskola och civilingenjörs examen inom Samhällsbyggnadsteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Han undervisar och utvecklar grundutbildnings kurser (Master och kandidatnivå) inom ICT, SCM och hållbar logistik.

Centrumbildningar

Uppdrag

Presentationer och konferensbidrag (utdrag)

Ringsberg, H. & Lumsden, K. (2016), “Traceability in the Swedish Air freight Industry”, In: Transportation Research Procedia of the 14th World Conference in Transport Research (WCTR) conference in Shanghai, 11-15 July 2016, China. 

Ringsberg, H.A. & Urciuoli, L. (2015), “Consumers’ information preferences for visible traceability information on packages”, In: Proceedings of the 22nd European Operations Management Association (EurOMA) conference -Operation Management for Sustainable Competiveness, (EurOMA 2015), University of  Neuchatel,  Neuchatel, Switzerland.

Ringsberg, H.A. & Lumsden, K. (2015),” Managing Logistics Port operations Based on a standardized framework” - A Cross-Case Analysis”, In: Proceedings of the World Conference in Transport Research (WCTRSIGA2) - The Port and Maritime Sector: Key Developments and Challenges, University of Antwerp, Antwerp, Belgium.

Urciuoli, L. & Ringsberg, H.A. (2014),” The ingredients of anti-counterfeiting pharma-packages – a survey based on the Kano methodology”, In: Proceedings of the Logistics Research Network (LRN) annual conference, Business School, University of Huddersfield, Huddersfield, UK.

Ringsberg, H.A. & Zettergren, G. (2013),”Challenges in utilising RFID in inetrnational food supply chains”. In: Proceedings of the 25th Nordic Logistics Research Network (NOFOMA) annual conference, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.

Mirzabeiki, V. & Ringsberg, H.A. (2012),”Demand for tracking and tracing information standards in food supply chains”, In: Proceedings of the Logistics Research Network (LRN) annual conference, Cranfield school of Management, Cranfield University, Cranfield, UK.

Ringsberg, H.A. & Jönson, G. (2010),”Perspectives of food supply chain traceability”, In: Proceedings of the World Conference in Transport Research (WCTR), Instituto Superior Técnico (IST), Lisbon, Portugal. 

Mirzabeiki, V., Ringsberg, H.A. and Lumsden, K. (2010),”Effects of using smart goods on traceability information and carried out activities in supply chains of fresh food – a cross case analysis”, In: Proceedings of the 21st Nordic Logistics Research Network (NOFOMA) annual conference, University of Southern Denmark, Kolding, Denmark, pp. 421-436.