Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Peter Rittgen

Peter Rittgen

Professor

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4355930

E-post: peter.rittgen@hb.se

Rumsnummer: L424

Signatur: PRI

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet processförbättring med fokus på samverkan i modellering av affärsprocesser.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2003. Innan dess utbildade jag mig inom datavetenskap, lingvistik, affärsvetenskap och informatik vid universiteten i Koblenz och Frankfurt. För närvarande är jag projektledare för delprojektet ”Digital Platforms for Service Innovation” i synergiprojektet ”Data-Driven Innovation: Algorithms, Platforms and Ecosystems” som börjar den 1:a oktober 2016.

Områden