Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Peter Rittgen

Peter Rittgen

Professor

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4355930

E-post: peter.rittgen@hb.se

Rumsnummer: L424

Signatur: PRI

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet processförbättring med fokus på samverkan i modellering av affärsprocesser.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2003. Innan dess utbildade jag mig inom datavetenskap, lingvistik, affärsvetenskap och informatik vid universiteten i Koblenz och Frankfurt. För närvarande är jag projektledare för delprojektet ”Digital Platforms for Service Innovation” i synergiprojektet ”Data-Driven Innovation: Algorithms, Platforms and Ecosystems” som börjar den 1:a oktober 2016.

Områden