Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Kamran Rousta

Kamran Rousta

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354644

E-post: kamran.rousta@hb.se

Rumsnummer: D814

Signatur: KOU

Områden

Vår roll i avfallshanteringssystem


Kamran Rousta berättar om sociala aspekter i avfallshantering. Med sopsortering går avfall från att vara sopor till att bli en resurs.

Låna en forskare


”Låna en forskare” blev en succé. Omkring 840 elever i 20 klasser fick besök av en forskare och många frågor blev besvarade. Kamran Rousta var en av forskarna som lånades ut.

Kamran Rousta berättar om sin forskning om sociala aspekter av avfallshantering