Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Madumita Sadagopan

Madumita Sadagopan

Doktorand

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: madumita.sadagopan@hb.se

Rumsnummer: E412

Signatur: MDSA

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare

Bihandledare