Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Nicklas Salomonson

Nicklas Salomonson

Professor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354479

Mobilnummer: 0730-332754

E-post: nicklas.salomonson@hb.se

Rumsnummer: L408

Signatur: NSA

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9159-4593 

Nicklas Salomonson är bitr. professor och docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Hans forskning berör områden som interaktion i tjänstemöten, värdeskapande, teknologi i tjänster, kundorientering, negativa kundbeteenden, konsumenters sårbarhet och hållbar konsumtion. Hans forskning har publicerats i journaler såsom Industrial Marketing Management, Marketing Theory, Journal of Marketing Management, Journal of Macromarketing, Journal of Retailing and Consumer Services, Journal of Creating Value, Journal of Business Communication, International Journal of Quality and Service Sciences och Research in Transportation Business & Management.

Han fokuserar i pågående forskning olika aspekter av negativa kundbeteenden i branscher såsom kollektivtrafik och detaljhandel. Ett av projekten syftar till att klargöra kunddiskursen/kundrollen i relation till tjänstemöten. Ett specifikt intresse berör hur föreställningar om kunden ibland hamnar på kollisionskurs med organisatorisk rationalitet och professionella normer, speciellt incidenter där kunder agerar på ett oacceptabelt sätt mot anställda. I ett annat forskningsprojekt studeras hur patientinvolvering påverkar anställda inom hälso- och sjukvården.

Forskningsprojekten har bl.a. finansierats av Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), KK-stiftelsen och Handelsrådet.

Han leder Handelsgruppen vid Högskolan i Borås - en tvärvetenskaplig forskargrupp som samlar forskare i främst företagsekonomi, men även informatik, med handel som primärt forskningsfokus.

Han är även medlem av forskargruppen Sustainable marketing and consumption research group och SAMOT vid CTF, Karlstads univ. [extern länk]

Avhandlingstitel

Samtal och Samspel – En studie av kundtjänstpersonal i två industriella företag

Priser, stipendier och utmärkelser

  1. Wallanderstipendium (postdoc) från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Stockholm.
  2. Stipendium från Kenth Petterssons minnesstiftelse med motiveringen: ”För sin unika forskning om handelsanställdas arbetsmiljö. Genom studier av hur handelsanställda dagligen får hantera jobbiga och ibland hotfulla kunder har man inte bara satt fokus på ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Studien blottlägger också den särskilda yrkeskompetens som krävs för att kunna jobba i ett serviceyrke som handeln. Kombinationen av arbetsmiljö- och detaljhandelsforskning som fokuserar på handelsanställdas villkor gör Nicklas Salomonson och Markus Fellesson värdiga mottagare av ett stipendium instiftat till Kenth Petterssons minne.” Se mer info här [extern länk]
  3. Projektet Effektiv IT-förvaltning tilldelades priset ”Årets IT Service Management Projekt år 2013” med motiveringen: ”Projektet har på vetenskapliga grunder arbetat för att effektivisera IT Service Management (ITSM). Projektet har på ett innovativt sätt möjliggjort erfarenhetsutbyte mellan företag och universitet, tillgängliggjort ny information för forskning samt sprid resultatet från projektet till övriga ITSM-sektorn”. Priset delas ut av itTSMF som är en internationell sammanslutning av IT-företag. itSMF tillhandahåller ett världsomspännande nätverk av professionella användare av IT Service Management. itSMF Sweden är det svenska nätverket. Se mer info här
  4. Nominerad till Best Paper, special issue om “Service Value Creation” i Journal of Creating Value med artikeln: “Echeverri, P. and Salomonson, N. (2017). Embodied Value Co-creation: A Turn-taking Perspective on Service Encounter Interactions, Journal of Creating Value. 3 (1), pp. 1-17. doi: 10.1177/2394964317693341”. Läs artikeln här. [extern länk]

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar

Handleder doktorander

Uppdrag

2006-2009 -- Ämnesansvarig för ekonomiämnet vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

2010-2011 -- Bitr. ämnesföreträdare för ekonomiämnet vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

2012-2014 -- Forskarutbildningssamordnare vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

2019-2023 -- Ordinarie lärarrepresentant i Forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan i Borås (FoU-nämnden). Period: 2019-02-01 -- 2023-01-31