Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Amira Sofie Sandin

Amira Sofie Sandin

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap; Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354085

E-post: amira_sofie.sandin@hb.se

Rumsnummer: C520

Signatur: AMSA

Jag är doktorand inom forskningsområdet Social Media Studies. Huvudfokus i min forskning är att genom medforskning, och ur ett informationsvetenskapligt perspektiv, undersöka ungdomars identitetsskapande i och genom sociala medier.

Jag har arbetat som lärare på Högskolan i Borås inom Biblioteks- och Informationsvetenskap sedan 2010. Efter min examen från samma lärosäte 2005 arbetade jag som barnbibliotekarie. På högskolan undervisar jag om biblioteksverksamheter för barn och unga, barnbibliotek och lässtimulans, medforskning, samt barn och ungas användning av sociala medier.

Avhandlingstitel

Confront and conform: The role of Social Media for youths´ identity construction.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Barbro Johansson, docent etnologi. Centrum för konsumtionsvetenskap