Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Leif Sandsjö

Leif Sandsjö

Docent

Forskare

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354630

Mobilnummer: 0734-606633

E-post: leif.sandsjo@hb.se

Rumsnummer: E746

Signatur: LESA

Jag arbetar som forskare inom området "Människan i vården" med speciellt intresse för eHälsa, välfärdsteknologi och vårdens digitalisering.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2010 då jag sökte en forskarassistenttjänst inom MedTech West, d.v.s. den samverkansplattform för forskning och utveckling av medicinsk teknik i Västsverige som gemensamt drivs av Västra Götalandsregionen, Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Innan dess utbildade jag mig inom medicinsk teknik vid Chalmers och skrev min doktorsavhandling på Arbetslivsinstitutet om hur bärbar datainsamling av muskelaktivitet (myoelektrisk aktivitet) kan användas för att förstå hur arbetsrelaterad muskelsmärta uppstår och därmed bidra till hur muskelsmärta kan behandlas. Jag har också arbetat med programvaruutveckling inom Televerket och Ericsson Mobile Systems AB.

Mina forskningsintressen är eHälsa, Välfärdsteknologi, vårdens digitalisering, (implementering och utvärdering av) Teknikbaserade interventioner, Teknikanvändning och  brukarmedverkan samt elektromyografi/elektrofysiologi och arbetsrelaterade muskuloskelettala besvär (avhandlingsarbete).

Jag handleder doktorander inom forskarskolan MTD (människa-teknik-design) på Chalmers och deltar i undervisning och handledning på Chalmers masterprogram Biomedical Engineering samt handledning på kandidat och magisternivå på vårdutbildningarna på Högskolan i Borås.

Avhandlingstitel

Ambulatory Monitoring and Analysis of Surface Electromyographic Signals in Ergonomic Field Studies - Methods and Applications. Chalmers, 2004

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander

  • Lindgren, Pamela

Uppdrag

2016- Samordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande (A2) och ledamot i Högskolans innovationsråd

2015- Ledamot (intern) i akademirådet för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

2015- Förtroendevald representant i Högskolans Forsknings- och utbildningsnämnd

2013-2014 Förtroendevald representant i Högskolans Anställningsutskott

Leif Sandsjö och Lise-Lotte Jonasson berättar om projektet där de ska utvärdera elektrodressen Mollii.