Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Renée Säverot

Renée Säverot

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: renee.saverot@hb.se

Signatur: RESA

Jag är industridoktorand vid INSiDR, som är en forskarskola med syftet att ge svenska företag i detaljhandelsindustrin kunskap och kompetenser för att öka deras konkurrenskraft på en marknad där digitalisering har stor inverkan.

Jag delar min tid mellan INSiDR och Gina Tricot AB där jag är anställd som affärsutvecklare.


INSiDR: http://insidr.nu/

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

  • Adele Berndt, Jönköping University

Bihandledare

  • Firouze Pourmand Hilmersson, Högskolan i Borås