Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Sina Seipel

Sina Seipel

Forskare, biträdande

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354191

E-post: sina.seipel@hb.se

Rumsnummer: S434

Signatur: SISE

Avhandlingstitel

Development and application of photochromic inkjet ink as smart textile sensor.

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

Bihandledare