Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Jonas Söderholm

Jonas Söderholm

Universitetsadjunkt

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354179

Mobilnummer: 0709-459860

E-post: jonas.soderholm@hb.se

Rumsnummer: C405

Signatur: JSM

Forskningsintressen

  • Folkbiblioteket i samhället
  • Lånande och konsumtion
  • Materialitet
  • Biblioteket som modell
  • Hållbar utveckling av community, närsamhället
  • 'Icke-traditionella' bibliotek, t.ex. verktygsbibliotek

Söderholm, J. (2018). Borrowing and lending tools: The materiality of x-lending libraries. Doktorsavhandling.

Avhandlingstitel

Borrowing and lending tools: The materiality of x-lending libraries

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

Uppdrag

Hållbarhetsrådet (2014– )

Tidskriften Human IT, redaktör (2008, 2010–2012, 2014– )

Arbetsgruppen Föräldraskap i akademin (GU, 20092010)

Verktygsbibliotek stärker det lokala samhället


Vad är ett verktygsbibliotek och varför låna verktyg? Jonas berättar om sitt forskningsprojekt vid Bibliotekshögskolan

LoungeTalk med Jonas Söderholm


Samtal om verktygsbibliotekens roll i närsamhället