Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Jonas Söderholm

Jonas Söderholm

Universitetsadjunkt

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354179

Mobilnummer: 0709-459860

E-post: jonas.soderholm@hb.se

Rumsnummer: C405

Signatur: JSM

Höstterminen 2018 arbetar jag 70%. Arbetstider utöver schemalagd undervisning:
to:  8–15
Fr: 8–12

Forskningsintressen

  • Folkbiblioteket i samhället
  • Lånande och konsumtion
  • Materialitet
  • Hållbar utveckling av community, närsamhället
  • 'Icke-traditionella' bibliotek, t.ex. verktygsbibliotek

Söderholm, J. (2018). Borrowing and lending tools: The materiality of x-lending libraries. Doktorsavhandling.

Avhandlingstitel

Borrowing and lending tools: The materiality of x-lending libraries

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

Uppdrag

Hållbarhetsrådet (2014– )

Tidskriften Human IT, redaktör (2008, 2010–2012, 2014– )

Arbetsgruppen Föräldraskap i akademin (GU, 20092010)

Verktygsbibliotek stärker det lokala samhället


Vad är ett verktygsbibliotek och varför låna verktyg? Jonas berättar om sitt forskningsprojekt vid Bibliotekshögskolan

LoungeTalk med Jonas Söderholm


Samtal om verktygsbibliotekens roll i närsamhället