Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Åsa Söderlind

Åsa Söderlind

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354402

Mobilnummer: 0701-914813

E-post: asa.soderlind@hb.se

Rumsnummer: C424

Signatur: ASA

Områden