Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Anders Sterner

Anders Sterner

Doktorand

Universitetsadjunkt

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4355994

E-post: anders.sterner@hb.se

Rumsnummer: E530

Signatur: ANST

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på simulering som undervisningsverktyg inom sjuksköterskeutbildningen. I doktorandprojektet kommer problem som nyutexaminerade sjuksköterskor upplever i sin yrkesutövning att kartläggas. Resultatet från kartläggningen ska sedan ligga till grund för utvecklandet av en simuleringsbaserad intervention som utvärderas i två studier.

Jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2011 och har undervisat  främst i sjuksköterskeutbildningen men även i specialistutbildningarna. Tidigare har jag arbetat som intensivvårdssjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Huvudhandledare: Maria Nyström
Bihandledare: Magnus Andersson Hagiwara och Lina Palmér

Områden

Huvudhandledare