Susanne Strömberg Jämsvi

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-435 5948

Mobilnummer:

E-post: susanne.stromberg_jamsvi@hb.se

Rumsnummer: B609A

Signatur: suj

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper