Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Marianne Strömberg

Marianne Strömberg

Universitetslektor

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4354338

E-post: marianne.stromberg@hb.se

Rumsnummer: B603

Signatur: MES

Jag är lektor i pedagogik och har i huvudsak forskat inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. De senaste åren har jag verkat inom forskningsprogrammet Research and Capability in Inclusion and Welfare (RCIW) och är därigenom involverad i fyra forskningsprojekt, i samverkan med skolutvecklingsenheter i två kommuner och en myndighet. Jag är också verksam i Forskningsrådet för interkulturell dialog (FID) som i huvudsak är finansierat av Västra götalandregionen och baseras på samverkan mellan regionen, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Högskolan i Väst och har därigenom flera forskninguppdrag. Pedagogy, Education and Praxis (PEP) är ett internationellt nätverk som jag ingår i och som arbetar med teoriutveckling och forskning i utbildningspraktiker.

Avhandlingstitel

De första sex åren: en studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång

Områden