Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Fredrika Sundberg

Fredrika Sundberg

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

E-post: fredrika.sundberg@hb.se

Rumsnummer: E531

Signatur: FRSU

Jag är doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Mitt avhandlingsarbete ingår i forskningsprojektet Evidensbaserad design inom högteknologiska vårdmiljöer – en framtida utmaning. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Mitt avhandlingsarbete som handlar om vårdmiljö på intensivvårdsavdelning, syftar till att undersöka hur ett intensivvårdsrum som inretts enligt principer för evidensbaserad design påverkar säkerhet, välbefinnande och funktionalitet för de som vistas där; patienter, närstående och personal.

Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård och påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2015 och har sedan dess undervisat i sjuksköterskeutbildningen såväl som specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård. Innan dess har jag arbetat som intensivvårdssjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

Vid Högskolan i Borås ingår jag i forskargruppen Vårdande i högteknologiska miljöer. Vårdande i högteknologiska miljöer baseras på ett vårdvetenskapligt perspektiv där avsikten är att söka och skapa kunskap om vad som är vårdande, i olika vårdmiljöer i en alltmer högteknologiskt präglad vård.

Läs mer om forskningen inom Vårdande i högteknologiska miljöer.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

Högteknologiska vårdmiljöer


Hur kan rum i högteknologisk miljö förbättras?

Läs mer om forskning kring anpassningen av högteknologiska vårdmiljöer.