Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Johan Sundeen

Johan Sundeen

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354349

Mobilnummer: 0733-566140

E-post: johan.sundeen@hb.se

Rumsnummer: D508

Signatur: JSU

Johan Sundeen är docent i idé- och lärdomshistoria samt universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Hans forskning omfattar i första hand områdena idéhistoria, religionshistoria samt bibliotekshistoria. Han har också forskat och publicerat sig om bildningsbegreppet och -företeelsen. Sundeen publicerar sig som regel i form av monografier – t.ex. Andelivets agitator (2008) och 68-kyrkan (2017) – essäsamlingar samt bidrag till antologier. Han skriver för närvarande på en bok om bibliotekens idéhistoria i Sverige och på en biografi över den kristne antinazisten och hjälparbetesarkitekten Birger Forell. Sundeen är också aktiv i forskningsprojekten Svenska kyrkan och kalla kriget (i regi av Stiftelsen Sverige och kristen tro) och Offentliga bibliotek som arena för aktivism (tillsammans med Roger Blomgren).

Johan Sundeen är forskarutbildad vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, där han disputerade 2008. Sundeen har sin docentur vid Lunds universitet och är verksam som universitetslektor vid Bibliotekshögskolan sedan 2013.

Utvalda publikationer

Avhandlingstitel

Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen (2008)

Centrumbildningar

Handleder doktorander

Johan Sundeen berättar om forskningen kring Birger Forells gärning under och efter andra världskriget.