Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Annelie Sundler

Annelie Sundler

Professor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354744

E-post: annelie.sundler@hb.se

Rumsnummer: D724

Signatur: aejo

Annelie Sundler är biträdande professor i vårdvetenskap. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan hösten 2015. Mina forskningsområden är patient- och personcentrerad vård, kommunikation, bemötande, samt god och säker vård. Bedriver också pedagogisk forskning om undervisning och lärande inom vårdutbildningar. Arbetar idag inom ett flertal olika forskningsprojekt med nationella och internationella samarbeten. Har använt både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Min forskning har på olika sätt utgått från ett patientperspektiv på vård och hälsa, och inbegriper också existentiella frågor i vården. Jag började forska som kliniskt verksam sjuksköterska och disputerade 2008 med en avhandling om kvinnors erfarenheter av hälsa och sin livssituation efter en hjärtinfarkt. Som sjuksköterska har jag yrkeserfarenheter från hjärtsjukvård, medicinsk akutsjukvård och från vårdande av hjärt- och lungtransplanterade patienter.

Avhandlingstitel

Mitt hjärta, mitt liv: Kvinnors osäkra resa mot hälsa efter en hjärtinfarkt

Områden

Forskargrupper

Handleder doktorander

  • Jessica Höglander, doktorand vid Mälardalens Högskola
  • Birgitta Peilot, doktorand vid Göteborgs universitet

Uppdrag

Ledamot i Högskolans Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU)

Ledamot i Utbildningsutskottet inom vård

Högskolan i Borås representant för Vårdforskning i Samverkan (ViS) i Västra Sverige

Uppdrag som samordnare för forskning vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd