Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Malin Sundström

Malin Sundström

Docent

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354478

Mobilnummer: 0732-305934

E-post: malin.sundstrom@hb.se

Rumsnummer: L317

Signatur: MSU

Malin Sundström är docent i marknadsföring och forskar om kunders/konsumenters köpbeteenden och hur handelns digitalisering påverkar beteenden och handelsstrukturer. Hon har lång erfarenhet av uppdragsforskning och arbetar tillsammans med företag och organisationer, främst inom detaljhandeln. Hon tillhör centrumbildningen SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing  vid Högskolan i Borås,men är för tillfälligt tjänstledig med 50 % för sitt arbete som Head of Innovation Lab på Ellos Group.

År 2017 mottog hon Awards for Excellence – 2017, Winner Outstanding Paper, för artikeln ”The digitalization of retailing: an exploratory framework” (vol. 44, no. 7) i International Journal of Retail & Distribution Management, tillsammans med Johan Hagberg och Niklas Egels-Zandén på Handelshögskolan i Göteborg. 

För aktuella publikationer hänvisas till scholar (extern länk)


Länkar till inspelade diskussioner och presentationer


Vetenskapliga publikationer

Books and chapters (peer-reviewed)

Mossberg, L. and Sundström, M. (2011), Marknadsföringsboken, (eng. The Marketing Book), Studentlitteratur: Lund.

Jonsson, P., Stoopendahl, P. & Sundström, M. (2015), Köprevolutionen - Hur den digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och marknadsföring, Liber: Stockholm.

Hagberg, J., Jonsson, A., Egels-Zandén, N., Lammgård, C., & Sundström, M. (2016). Handelns digitalisering: Undran inför framtidens affärer. Studentlitteratur: Lund.

Lidholm-Hjelm, S., Radon, A., Sundström, M., & Balkow, J. (2017), Understanding On-Line Fashion Buying Behavior on Impulse: Feelings Nothing More Than Feelings. Book Chapter in Advanced Fashion Technology and Operations Management, ed. Vecchi, A., IGI Global.

Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L. (2012), Nordic Retail Research: An Introduction, book chapter, ed. Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L., in Nordic Retail Research – Emerging diversity, BAS, Gothenburg University, School of Business, Economics, and Law.

Sundström, M. (2010). Konsumentbeteende i postorder och e-handel, (eng. Consumer Behavior in mail-order and e-commerce), book chapter, ed. Nilsson, T., Paket på väg – En odyssé genom distanshandelns historia, (eng. An Odyssé through the history of distance trade), The resport Serie Näringslivshistoria (5), The Centre for Business History , Stockholm.

Eds. Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L. (2012), Nordic Retail Research – Emerging diversity, BAS, Gothenburg University, School of Business, Economics, and Law.

Sundström, M. (2010). Unga konsumenters motiv till att använda sociala medier, (eng. Young Consumer Motives for Using Social Media), book chapter, ed. M Nilsson, Sociala? Medier? En antologi om en ny tid, (eng. Social? Medias? An anthology of a new time), Manifesto: Stockholm.

Mossberg, L. and Sundström, M. (2011), Marknadsföringsboken, (eng. The Marketing Book), Studentlitteratur: Lund.

Journal Articles (peer-reviewed)

Lindberg, U., Salomonson, N., Sundström, M., and Wedin, K., (2018). Consumer perception and behavior in the retail foodscape – A study of chilled groceries. 

Sundström, M., Lundberg, C. and Giannakis, S. (2011). Tourist Shopping Motivation: Go with the Flow or Follow the Plan, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 3 No. 2, pp. 211-224.

Sundström, M. & Radon, A. (2015) “Retailers Innovate Differently: The Need for a Retailing Research Laboratory”, International Journal of Innovation in Management, Vol. 2, No. 2, pp. 119-130.

Abraha, D., Radon, A., Reardon, J., & Sundström, M. (2015). The effect of cosmopolitanism, national identity and ethnocentrism on Swedish purchase behavior. Journal of Management and Marketing Research. Vol. 18, February, pp. 1-12.

Sundström, M. & Radon, A. (2015) Utilizing the concept of convenience as a business opportunity in emerging markets. Organizations and Markets in Emerging Economies, Vol. 6, No. 2 (12), pp. 7-21. 

Sundström, M., Radon, A., & Wallström, S. (2015). Don’t Forget Consumer Value - Investigating Consumer Attitudes toward QR-codes. International Journal of Innovation in Management, Vol. 3, No.2, pp. 57-66.

Hagberg, J., Sundstrom, M. and Egels-Zandén, N. (2016) The digitalization of retailing: An exploratory framework, International Journal of Retail & Distribution Management, 44(7), pp. 694–712.

Lindberg, U., Salomonson, N., Sundström, M., and Wedin, K., (2018). Consumer perception and behavior in the retail foodscape – A study of chilled groceries. Journal of Retailing and Consumer Services, 40, January 2018, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.09.001

Sundström, M. and Hagberg, J. (2010). ”Bridging marketing theory and practice for consumer behaviour Master’s students. A case study from Sweden, Industry & Higher Education, vol. 24, no. 5, October, pp. 377-380.   

Sundström, M., Lundberg, C. and Giannakis, S. (2011). Tourist Shopping Motivation: Go with the Flow or Follow the Plan, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 3 No. 2, pp. 211-224.

Sundström, M. and Ericsson, D. (2012). “Value Innovation and Demand Chain Management – keys to future success in the fashion industry”, The Nordic Textile Journal, Special edition: Sustainability & Innovation in the Fashion Field, The Textile Research Centre, CTF pp. 82-90.

Avhandlingstitel

De säger att nätbutik är bekvämt

Områden

Centrumbildningar

Uppdrag

  • Akademisk föreståndare Swedish Institute for Innovative Retailing - SIIR, 2012-2016.
  • Deltagare i "Expert Group for Retail Sector Innovation", EU-kommissionen, 2013-2014.
  • Expert for Högskoleverket, reviewer of examination work according to the quality standards of Högskoleverket 2011-2014, 2011.