Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Björn-Ove Suserud

Björn-Ove Suserud

Mobilnummer: 0702-765621

E-post: bjorn-ove.suserud@hb.se

Rumsnummer: E734

Signatur: BOS

Mitt forskningsområde är i första hand prehospital akutsjukvård, men jag har även genomfört studier inom annan akutsjukvård. Jag är en av grundarna av kunskapscentrum PreHospen som etablerades år 1999 i samarbete med Västra Götalandsregionen. Centrats forskning bedrivs främst inom vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och medicinsk teknik.

Min tidigare forskning har varit om ambulanspersonals kompetens, katastrofsjukvård, kvalitetsutveckling, överlämnande mellan vårdenheter, beslutsstöd och ambulanssäkerhet. De aktuella forskningsprojekt där jag är involverad rör hur IT kan förbättra akutsjukvård, ambulanssäkerhet och patientsäkerhet under transporter och transfers av akut sjuka patienter. Jag är också en av redaktörerna för läroboken Prehospital akutsjukvård.

Jag har också speciellt intresserat mig för att stimulera och engagera ambulanspersonal i forsknings- och utvecklingsprojekt. De kliniskt verksamma ambulanssjuksköterskorna kan formulera forskningsfrågor och samverkan med forskare inom fältet kan ny kunskap utvecklas till nytta för patienten, vården och samhället.

Avhandlingstitel

The role of the nurse in Swedish prehospital emergency care (1998). Göteborg: GU. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård.

Områden

Centrumbildningar