Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Staffan Svensson

Staffan Svensson

Professor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354634

Mobilnummer: 0732-807399

E-post: staffan.svensson@hb.se

Rumsnummer: D821

Signatur: STSV

Jag arbetar som professor inom området konstruktionsmaterial och byggteknologi med fokus på kopplade mekano-fysiska problem.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan september 2014. Mitt Alta Mater är Lund Universitet.

För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt kring etablering av laboratorium för mekanisk och fysisk provning av material och komponenter.

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander