Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Elisa Tattersall Wallin

Elisa Tattersall Wallin

Doktorand

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354036

E-post: elisa.tattersall_wallin@hb.se

Rumsnummer: C309

Signatur: elta

Jag är doktorand inom biblioteks-och informationsvetenskap med fokus på läspraktiker och ljudböcker. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag ungdomars ljudboksläsning via prenumerationstjänster för digitala böcker, med ett särskilt fokus på temporala och spatiala aspekter av läsningen när den sker med hjälp av hörlurar, mobiltelefoner och prenumerationsbaserade plattformar. 

Jag tog min masterexamen vid Bibliotekshögskolan 2016 och har arbetat som bibliotekarie vid folkbibliotek. Jag har tidigare också studerat teatervetenskap i London och Göteborg. Jag undervisar huvudsakligen om läsning i digitala format.

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

Bihandledare