Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Christer Theandersson

Christer Theandersson

Universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354724

Mobilnummer: 0739-723432

E-post: christer.theandersson@hb.se

Rumsnummer: E745

Signatur: CTH

Jag arbetar som lektor i sociologi med inriktning mot arbetsvetenskap och är disputerad i sociologi vid Göteborgs universitet. Min doktorsavhandling handlar om löneanställdas värderingar av arbete. Under senare har jag framför allt bedrivit forskning inom området organisationssociologi med särskilt fokus på implementerings- och samverkansfrågor i offentlig sektor.

Avhandlingstitel

Jobbet - för lön, lust eller andra värden (2000). Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen.

Centrumbildningar