Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Christer Theandersson

Christer Theandersson

Universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354724

Mobilnummer: 0739-723432

E-post: christer.theandersson@hb.se

Rumsnummer: E745

Signatur: CTH

Jag arbetar som lektor i sociologi med inriktning mot arbetsvetenskap och är disputerad i sociologi vid Göteborgs universitet. Min doktorsavhandling handlar om löneanställdas värderingar av arbete. Under senare har jag framför allt bedrivit forskning inom området organisationssociologi med särskilt fokus på implementerings- och samverkansfrågor i offentlig sektor.

Avhandlingstitel

Jobbet - för lön, lust eller andra värden (2000). Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen.