Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Agneta Thörner

Agneta Thörner

Universitetsadjunkt

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4355975

E-post: agneta.thorner@hb.se

Rumsnummer: A601B

Signatur: ATH

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet pedagogiskt arbete med fokus på hur pedagoger tar tillvara på barns intresse i förskolan. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2006. Innan dess hade jag en tjänst som förskollärare i Borås stad.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare