Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

David Usino

David Usino

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: david.usino@hb.se

Rumsnummer: E420

Signatur: daus

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Resursåtervinning. Jag började mina forskarstudier här på Högskolan i Borås hösten 2017. Innan det studerade jag till kemiingenjör vid Nnamdi Azikiwe University, Nigeria (Bsc) samt industriteknik med specialisering i kvalitets- och miljöledning på Högskolan i Borås (Msc) och innovativ och hållbar kemisk teknik vid Chalmers (Msc).

För närvarande är jag en del av ett projekt inom förbränning och termisk behandling där syftet är att undersöka eller utveckla en generell modell för pyrolysoljeproduktion.

Forskargrupper