Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Ann Vellesalu

Ann Vellesalu

Forskningsassistent

Doktorand

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: ann.vellesalu@hb.se

Signatur: ANVL

Jag arbetar som forskningsassistent inom textile management där jag fokuserar på ämnen som hållbarhet, cirkulära affärsmodeller och strategier, lokal produktion och digitala färdigheter inom textil- och modeindustrin. Jag har en bakgrund inom materialteknik och styrning av textila värdekedjor och har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2017. Jag har tidigare arbetat med projekt som Re:Textile, Digimode och Competitive Local Manufacturing där jag har undersökt möjligheterna för lokal och on-demand tillverkning.

För närvarande deltar jag i Re:textile III, som finansieras av Naturvårdsverket, där jag undersöker cirkulära affärsmodeller där värdet återvinns från osålda plagg genom ökat samarbete i försörjningskedjan. Dessutom jobbar jag med Education4Fashion-Tech, finansierad av Erasmus +, där målet är att omvandla och utveckla högre utbildning och pedagogiska verktyg inom modeteknik.

Områden

Forskargrupper