Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Eva Wahlström

Eva Wahlström

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355924

E-post: eva.wahlstrom@hb.se

Rumsnummer: C416

Signatur: evw

Jag arbetar som lektor på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Mina forskningsområden rör främst barn- och ungdomslitteratur samt läsvanor och läsforskning. Jag har arbetat på högskolan sedan 1994. Innan dess gick jag på olika konstskolor, Kulturvetarlinjen i Uppsala, läste Bibliotekarieprogrammet i Borås. Därefter arbetade jag som bibliotekarie och som projektledare för olika kulturprojekt.

För närvarande arbetar jag med en antologi "Nya läsningar av Astrid Lindgren" (utkommer vt 2015).

Är med i ett forskningsprojekt om hobbyryttares användning av sociala medier. Är även med i expertgruppen för "Bokhunden" vid Växjö universitet, ett flerårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Områden