Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Eva Wahlström

Eva Wahlström

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4355924

E-post: eva.wahlstrom@hb.se

Rumsnummer: C501

Signatur: evw

Jag arbetar som lektor på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Mina forskningsområden rör främst barn- och ungdomslitteratur samt läsvanor och läsforskning. Jag har arbetat på högskolan sedan 1994. Innan dess gick jag på olika konstskolor, Kulturvetarlinjen i Uppsala, läste Bibliotekarieprogrammet i Borås. Därefter arbetade jag som bibliotekarie och som projektledare för olika kulturprojekt.

För närvarande arbetar jag med en antologi "Nya läsningar av Astrid Lindgren" (utkommer vt 2015).

Är med i ett forskningsprojekt om hobbyryttares användning av sociala medier. Är även med i expertgruppen för "Bokhunden" vid Växjö universitet, ett flerårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Områden