Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Tomas Wahnström

Tomas Wahnström

Universitetslektor

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354619

Mobilnummer: 0733-970865

E-post: tomas.wahnstrom@hb.se

Rumsnummer: D824

Signatur: TW

Jag arbetar som lektor inom ingenjörs- och teknikvetenskapliga utbildningar och inom forskningsområdet resursåtervinning. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1991. Innan dess utbildade jag mig vid Chalmers Tekniska Högskola. För närvarande är jag studierektor för forskarutbildningen i resursåtervinning.

Avhandlingstitel

A laser-induced fluorescence study of OH radical desorption in the H2+O2 reaction on Pt

Områden