Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Steven Wainaina

Steven Wainaina

Doktorand

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: steven.wainaina@hb.se

Rumsnummer: D424

Signatur: STWA

Avhandlingstitel

Production of organic acids & their derivatives via anaerobic digestion & syngas fermentation

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare