Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Birgitta Wallin

Birgitta Wallin

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354356

E-post: birgitta.wallin@hb.se

Rumsnummer: C424

Signatur: BIWA

Jag arbetar som lärare och forskare inom forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på e-böcker. Min avhandling; Selling and lending e-books: changes in the Swedish literary field (2019), behandlar den svenska e-boksmarknaden med fokus på folkbibliotek och bokhandel.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2010 och mina undervisningsområden är strategisk kommunikation, informationsprodukter och digitala bibliotek. Innan dess har jag utbildat mig inom journalistik vid Göteborgs universitet, jag har en magisterexamen i engelska från Växjö Universitet och en magisterexamen i BoI från Bibliotekshögskolan.

Mellan 2013-2017 har jag varit verksam i ett forskningsprojekt om e-böcker som finansierades av Vetenskapsrådet. Projektets bok Books on Screens: Players in the Swedish e-book market, gavs ut av Nordicom i oktober 2017.

2020 pågående forskningsprojekt; Digitala böcker - folkbibliotekens position och roll i det digitala medielandskapet. Finansierat av Svea Bredal fond för biblioteksforskning.

Avhandlingstitel

Selling and lending E-books: Changes in the Swedish literary field (2019)

Områden