Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Stavroula Wallström

Stavroula Wallström

Universitetsadjunkt

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354463

E-post: stavroula.wallstrom@hb.se

Rumsnummer: L410

Signatur: SGI

Jag arbetar som adjunkt inom marknadsföring med fokus på interaktion mellan företag och kunder. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2007. Innan dess utbildade jag mig inom direktmarknadsföring vid Högskolan i Borås. För närvarande är jag verksam i mitt avhandlingsprojekt som handlar om omställningen från abonnent till kund.

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare

  • Thomas Polesie, Göteborgs Universitet

Bihandledare