Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander. (Nov 2017)

Jonas Westman

Jonas Westman

Universitetsadjunkt

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354746

E-post: jonas.westman@hb.se

Rumsnummer: D702

Signatur: JOWE

Områden

Forskargrupper