Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Angelica Wiljen

Angelica Wiljen

Sektionen för vårdvetenskap

E-post: angelica.wiljen@hb.se

Signatur: ANWI

Min forskning syftar till att förbättra långvarigt sjuka barns förutsättningar till att kommunicera kring sina symptom. I forskningsprojektet kommer en översättning och kulturanpassning av ett internationellt instrument som mäter barn och ungdomars upplevelser av mötet med vårdpersonalen att genomföras. Ett e-hälsostöd som har som syfte att göra det enklare för barn med en långvarig sjukdom att på ett personcentrerat sätt skatta och kommunicera kring sina symptom kommer att utvecklas och testas. 

Områden

Huvudhandledare