Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Thomas Wilson

Thomas Wilson

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: thomas.wilson@hb.se

Rumsnummer: C528

Signatur: TOW

Jag arbetar som seniorprofessor inom informationsvetenskap där jag studerar människors beteende i relation till information, digitalt bevarande och teknologisk innovation i form av e-böcker. Jag har arbetat deltid vid Högskolan i Borås sedan 1998. Innan det arbetade jag under 15 år som chef för Department of Information Studies vid University of Sheffield.

Jag har deltagit i det EU-finansierade projekten, EURYDICE, SHAMAN och PERICLES, och i ett projekt om e-boksfenomenet i Sverige finansierat av Vetenskapsrådet (extern länk)

Områden