Birgitta Wireklint Sundström

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4777

Mobilnummer: 0702-765485

E-post: birgitta.wireklint_sundstrom@hb.se

Rumsnummer: E710

Signatur: BSU

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet Människan i vården och där har min forskning ett speciellt fokus på tidig bedömning och optimal vårdnivå för olika patientgrupper inom ambulanssjukvård.

Min forskning har en grundläggande viljeinriktning som innebär att ett vårdvetenskapligt perspektiv i ett medicinskt dominerat vårdområde kan leda till att vårdandet likväl som den medicinska behandlingen kan utvecklas. Detta vill jag fortsätta att utveckla och ta ansvar för. Därför är min viktiga uppgift som vetenskaplig ledare att tydliggöra att ett vårdvetenskapligt patientperspektiv aldrig kan vara ett ställningstagande för eller emot medicinsk vetenskap eller andra kunskaper. Den vårdande kunskapen inom ambulanssjukvård vilar på en mångvetenskaplig kunskap. En mångvetenskaplig kunskapsmassa möjliggör att vårdåtgärderna kan utföras med en vårdande hållning i mötet med patienten och de anhöriga, så att olika kunskaper värderas och kommer till användning.

Det är främst inom PreHospen – Centrum för prehospital forskning som jag driver forskningsprojekt i samverkan med forskarkollegor, doktorander och studenter. Vi arbetar för att vidareutveckla och förbättra vårdverksamheterna inom prehospital akutsjukvård. Personligen drivs jag av ett stort intresse att få vara med och bygga upp evidens inom vård och behandling för några av de akuta insatser som görs dagligen, till exempel inom ambulanssjukvård och larmcentral. Att stärka ambulanssjuksköterskans profession engagerar mig mycket.

Interventionsstudier har blandat annat fokuserat på lindrat lidande för patienter med akut bröstsmärta, bedömning av patienter med misstänkt stroke, vård av äldre med misstänkt höftfraktur. Ett annat forskningsområde är Vård på Rätt Vårdnivå (VRV) projektet.

Uppdrag

Akademiska uppdrag inom högskolan

  • Föreståndare för PreHospen – Centrum för prehospital forskning, sedan 1999
  • Koordinator för Forum för Prehospital FoU inom Västra Götalandsregionen, sedan år 2008
  • Ledamot i bedömargruppen vid Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) kvalitetsutvärdering av utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen, 2013-2014
  • 2013-2016 Ledamot i FoU nämnden

Akademiska uppdrag utanför högskolan

  • Ansvarig för framtagande av: Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening. (2012). Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Tillgänglig: http://www.ambssk.se

Referee

  • Journal of Emergency Primary Health Care,
  • Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives och
  • Scandinavian Journal of Public Health

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Förberedd på att vara oförberedd – en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård (2005), Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar