Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Maria Wolmesjö

Maria Wolmesjö

Professor, biträdande

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354725

Mobilnummer: 0734-604790

E-post: maria.wolmesjo@hb.se

Rumsnummer: D707

Signatur: MAWO

Jag är filosofie doktor, docent och biträdande professor i socialt arbete och arbetar vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Jag är forskningsledare för Arbetsliv och välfärd samt polisvetenskaplig forskning vid Högskolan i Borås. Min forskning har främst fokus på värdebaserat ledarskapande och chefers förutsättningar att hantera etiska dilemman i socialt arbete, brukarinflytande, anhörigskap och samverkan. Jag har arbetat med uppdrag från Socialstyrelsen via Högskolan i Borås sedan 2013 och är tillsvidareanställd vid Högskolan i Borås från och med 2016.

För närvarande leder jag forskningsprogrammet Hållbart ledarskapande i välfärden och är projektledare för forskningsprojekten: Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst, finansierat av AFA Försäkring, Hållbart ledarskapande genom delaktighet, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Styrning, organisering och ledning i välfärden, Efterforskning av försvunna personer och Värdebaserat ledarskap i äldre-, individ- och familjeomsorg samt Bemanning av socialtjänsten. De sistnämnda finansierade av Centrum för välfärdsstudier, CVS Högskolan i Borås. 

Avhandlingstitel

Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen.

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar