Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Worbin, Linda

Worbin, Linda

Signatur: LWO

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet design med fokus på föränderliga textila uttryck. 2010 disputerade jag med avhandlingen "Designing Dynamic Textile Patterns".

Jag har arbetet vid Högskolan i Borås sedan 2004. Innan dess var jag anställd som designer/konstnär på Interaktiva Institutets studio PLAY i fyra år. För närvarande är jag verksam i två forskningsprojekt: Smart Textiles finansierat av Vinnova och EU-finansierade Marie Curie-programmet. 

Mer om Smart Textiles på bloggen Smart Textiles Design Lab Blog.

Områden