Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Päivi Ylitervo

Päivi Ylitervo

Universitetsadjunkt

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354643

Mobilnummer: 0733-142569

E-post: paivi.ylitervo@hb.se

Rumsnummer: D826

Signatur: PYL

Jag arbetar som postdoktor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på att ta fram innovationer inom membranbioreaktorer som kan användas för andra generationens bioetanol framställning.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009. Innan dess utbildade jag mig inom kemiteknik med inriktning mot bioteknik vid Högskolan i Borås. För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt som finansieras av Energimyndigheten.

Avhandlingstitel

Concepts for improving ethanol productivity from lignocellulosic materials: Encapsulated yeast and membrane bioreactors.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Carl Johan Franzen