Fredrik Zimmerman

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-435 4204

Mobilnummer:

E-post: fredrik.zimmerman@hb.se

Rumsnummer: B630

Signatur: FZI

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är könsnormer och normer kring maskulinitet bland barn och ungdomar, samt demokratifrågor i förskola och skola. För närvarande skriver jag främst om normer kring maskulinitet och dess relation till pojkars prestationer i skolan. Tidigare har jag varit med i forskningsprojekt kring lokal demokrati.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2002. I början undervisade jag i sociologi och vid OPUS-programmet. Mitt intresse för, och min forskning kring, barn och ungdomar i förskolan och skolan förde in mig på undervisning vid förskole- och grundlärarutbildningar, där jag nu främst undervisar.

  • Thomas Johansson (Göteborgs Universitet)