Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman

Universitetslektor

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354204

E-post: fredrik.zimmerman@hb.se

Rumsnummer: B630

Signatur: FZI

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är könsnormer och normer kring maskulinitet bland barn och ungdomar, samt demokratifrågor i förskola och skola. För närvarande skriver jag främst om normer kring maskulinitet och dess relation till pojkars prestationer i skolan. Tidigare har jag varit med i forskningsprojekt kring lokal demokrati.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2002. I början undervisade jag i sociologi och vid OPUS-programmet. Mitt intresse för, och min forskning kring, barn och ungdomar i förskolan och skolan förde in mig på undervisning vid förskole- och grundlärarutbildningar, där jag nu främst undervisar.

Områden

Huvudhandledare

  • Thomas Johansson (Göteborgs Universitet)

Bihandledare