Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman

Universitetslektor

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354204

E-post: fredrik.zimmerman@hb.se

Rumsnummer: B630

Signatur: FZI

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är könsnormer och normer kring maskulinitet bland barn och ungdomar, samt demokratifrågor i förskola och skola. För närvarande skriver jag främst om normer kring maskulinitet och dess relation till pojkars prestationer i skolan. Tidigare har jag varit med i forskningsprojekt kring lokal demokrati.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2002. I början undervisade jag i sociologi och vid OPUS-programmet. Mitt intresse för, och min forskning kring, barn och ungdomar i förskolan och skolan förde in mig på undervisning vid förskole- och grundlärarutbildningar, där jag nu främst undervisar.

Områden

Huvudhandledare

  • Thomas Johansson (Göteborgs Universitet)

Bihandledare