Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Arbetsliv och välfärd


Vår forskning har fokus på hållbar styrning, organisering och ledning i arbetsliv och välfärd. Även andra aspekter på arbetsliv och välfärd studeras.

Forskningen bedrivs regionalt, nationellt och internationellt såväl av enskilda forskare som i tvär-/mångvetenskapliga forskargrupper både inom Arbetsliv och välfärd och i samverkan med andra. Övergripande tema för pågående forskningsprojekt är:

  1. Styrning, organisering och ledning inom arbetliv och välfärd
  2. Hållbart och hälsofrämjande arbete och ledarskap
  3. Kollegialitet, profession och kollegial styrning
  4. Integration, konsumtion och boende

Område

Forskare/medarbetare