Huvudmeny

Arbetsliv och välfärd


Vår forskning har fokus på hållbar styrning, organisering och ledning i arbetsliv och välfärd. Även andra aspekter på arbetsliv och välfärd studeras.

Forskningen bedrivs regionalt, nationellt och internationellt såväl av enskilda forskare som i tvär-/mångvetenskapliga forskargrupper både inom Arbetsliv och välfärd och i samverkan med andra. Övergripande tema för pågående forskningsprojekt är:

  1. Styrning, organisering och ledning inom arbetliv och välfärd
  2. Hållbart och hälsofrämjande arbete och ledarskap
  3. Kollegialitet, profession och kollegial styrning
  4. Integration, konsumtion och boende

Område

Forskare/medarbetare