Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Avancerade textilstrukturer


Fokus ligger på utvecklingen av ny textilstruktur, garnstruktur hållbar fiber och mekanisk återvinning av textil.

Forskningsgruppens avancerade textilstrukturer studerar och utvecklar:

  • Textilstrukturer
  • Hållbara fibrer
  • Garnstrukturer
  • Mekanisk återvinning

Vår forskning har en tillämpad orientering baserad på avancerade analysmetoder i kombination med laboratorieexperiment.

Denna forskargrupp syftar till att utveckla innovativa hållbara processer, material och applikationer för textilier.

Forskargruppen har stor relevans för sitt område och med gruppens vetenskapliga excellens genomförs viktiga forskningsinsatser för mer hållbara textilprodukter.

Område