Huvudmeny

Bioteknik


Gruppens ambition är att använda bioteknik som ett verktyg för att lösa miljörelaterade problem och utveckla hållbara processer inom området för energi och material.

Ett nära samarbete mellan olika discipliner här på Högskolan i Borås innebär en unik möjlighet att bedriva interdisciplinär forskning. Forskargruppen inom bioteknik har tagit vara på denna möjlighet i form av flera forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Bitoteknik

Område

Senaste publikationerna i Diva