Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Bioteknik


Gruppens ambition är att använda bioteknik som ett verktyg för att lösa miljörelaterade problem och utveckla hållbara processer inom området för energi och material.

Ett nära samarbete mellan olika discipliner här på Högskolan i Borås innebär en unik möjlighet att bedriva interdisciplinär forskning. Forskargruppen inom bioteknik har tagit vara på denna möjlighet i form av flera forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Bitoteknik

Område

Senaste publikationerna i Diva

Tidigare medarbetare

 • Tomas Brandberg (Assistant Prof., 2011-2014)
 • Elisabeth Feuk-Lagerstedt (Assistant Prof., 2004-2015)
 • Ahmad Rahimpour (2016-2017)
 • Marisa Soares Borges (2014-2015)
 • Päivi Ylitervo (2014)
 • Supansa Youngsukkasem (2013-2015)
 • Ho Ky Quang Minh (2010-2012)
 • Keikhosro Karimi (2008-2010)

Examinerade doktorer

 • Ria Millati Ethanol production from lignocellulosic materials: Potential of continuous cultivation, immobilization and zygomycetes fungi. Chalmers Univ. of Technol. (Jun. 2005)
 • Keikhosro Karimi Ethanol production from rice straw. Isfahan Univ. of Tech., Iran (Sep. 2005)
 • Ronny Purwadi Development of a continuous cultivation process for fermentation of dilute-acid hydrolyzates. University of Borås/ Chalmers Univ. of Technol. (Sep. 2006)
 • Farid Talebnia Ethanol Production from Cellulosic Biomass by Encapsulated Saccharomyces cerevisiae University of Borås/ Chalmers Univ. of Tech., Sweden (Apr. 2008)
 • Mohammad Pourbafrani Citrus Waste Biorefinery: Process Development, Simulation and Economic Analysis. University of Borås (May 2010)
 • Akram Zamani Superabsorbent polymers from the cell wall of zygomycetes fungi. University of Borås (Oct. 2010)
 • Azam Jeihanipour Waste Textiles Bioprocessing to Ethanol and Biogas. University of Borås (May 2011)
 • Patrik Lennartsson Zygomycetes and cellulose residuals: hydrolysis, cultivation and applications. University of Borås (Feb. 2012)
 • Gergely Forgacs Biogas Production from Citrus Wastes and Chicken Feather: Pretreatment and Co-digestion. University of Borås (Jun. 2012)
 • Supansa Youngsukkasem Rapid biogas production by methane-producing bacteria encased in polymeric membranes. University of Borås/ Asian Inst of Tech., Thailand (Dec. 2012)
 • Anna Teghammar Biogas Production from Lignocelluloses: Pretreatment, Substrate Characterization, Co-digestion and Economic Evaluation. University of Borås (May 2013)
 • Isroi Improvement of digestibility and structural changes of oil palm empty fruit bunches by Pleurotus floridanus and phosphoric acid pretreatment. Chalmers Univ. of Technol./Gadjah Mada University, Indonesia (Sep. 2013)
 • Johan Westman Ethanol production from lignocellulose using high local cell density yeast cultures: Investigations of flocculating and encapsulated Saccharomyces cerevisiae. University of Borås/ Chalmers Univ. of Tech., (Feb. 2014)
 • Solmaz Aslanzadeh Pretreatment of cellulosic waste and high-rate biogas production. University of Borås (Feb. 2014)
 • Hamidreza Barghi Functionalization of Synthetic Polymers for Membrane Bioreactors. University of Borås (Feb. 2014)
 • Päivi Ylitervo Concepts for improving ethanol productivity from lignocellulosic materials: Encapsulated yeast and membrane bioreactors: Ethanol production from lignocellulosic materials using encapsulated yeast. University of Borås (April 2014)
 • Mofoluwake Ishola Novel /application of membrane bioreactors in lignocellulosic ethanol production : simultaneous saccharification, filtration and fermentation (SSFF). University of Borås (October 2014)
 • Rachma Wikandari Effect of fruit flavors on anaerobic digestion: Inhibitions and solutions. University of Borås (Nov. 2014)
 • Maryam Mohseni Kabir Bioprocessing of Recalcitrant Substrates for Biogas Production. University of Borås (Oc. 2015)
 • Julius Akinbomi Fermentative hydrogen and methane productions using membrane bioreactors. University of Borås (Oct. 2015)
 • Karthik Rajendran Industrial Bioprocess Developments for Biogas and Ethanol Production. University of Borås (Nov. 2015)
 • Jorge F. Ferreira Integration of filamentous fungi in ethanol dry-mill biorefinery. University of Borås (Nov. 2015)
 • Jhosane Pages Diaz Biogas from Slaughterhouse Waste: Mixture interactions in co-digestion. University of Borås (Dec. 2015)
 • Ramkumar B. Nair Integration of first-and second-generation bioethanol processes using edible filamentous fungus Neurospora intermedia. University of Borås (Oct. 2017)
 • Regina Jijoho Patinvoh Biological pretreatment and dry digestion processes for biogas production (Dec. 2017)
 • Osagie Alex Osadolor Design and development of a novel textile bioreactor: Ethanol and Biogas production as case studies. University of Borås (Apr. 2018)
 • Pedro Ferreira de Souza Filho Fungi-based biorefinery model for food industry waste: Progress toward a circular economy. University of Borås (Sep. 2018)

Gästdoktorander

 • Hendarawi Treatment of ethanol process stillage with bio-coagulant /Moringa Oleifera. Bogor Agricultural University (Indonesia), 2014
 • Soltana Fellahi Keratinase gene isolation from feather chicken degrading-bacterium. University of Mostaganem (Tunisia), 2014
 • Witold Pietrzak Ethanol production by ascomycetes fungi. Wroclaw University of Environmental and Life Science (Poland), 2014-2015
 • Sindor Pardayev Biogas production from wastes. Samarknad Agricultural Institute (Uzbekistan), 2014-2016
 • Mohsen Asadollahzadeh Cultivation of zygomycetes fungi on sulfite liquor. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (Iran): 2014-2015
 • Behzad Satari Production of oil, chitosan and pectin from citrus wastes using zygomycetes fungi. Isfahan University of Technology (Iran): 2014-2015
 • Mushafau Adebayo Oke Pretreatment of lignocelluloses for production of cellulase using /Bacillus/ sp. University of Malaya (Malaysia): 2015
 • Forough Momayez Dry digestion of lignocellulosic wastes. Isfahan University of Technology (Iran), 2017
 • Zohre Shahryari Production of enzymes by filamentous fungi. University of Kerman (Iran), 2017-2018
 • Bernhard Lecker Membrane bioreactors and biogas. University of Hohenheim (Germany), 2017
 • Sajjad Karimi Fungi production as fish feed. Isfahan University of Technology (Iran), 2017-2019
 • Mojtaba Jokar Removing of heav metals using nano-bio exchangers. Isfahan University of Technology (Iran), 2017-2018
 • Abolfazl Lotfi Aski Anaerobic digestion of citrus wastes. Islamic Azad University Science and Research Branch (Iran), 2017-2018
 • Sharareh Harirchi Ethanol production from lignocelluloses using thermophilic bacteria. University of Isfahan (Iran), 2018-2019
 • Taner Sar Fish waste to edible fungi. Gebze Technical University (Turkey), 2018-2019
 • Kinanthi Mondylaksita Volatile fatty acids from Palm oil fruit bunches (Indonesia), 2019