Huvudmeny

CSL@BS - Computer Science Lab at Borås Sweden


Forskningsinriktningar är maskininlärning, data mining, high performance computing och distributed computing.

Computer Science Labs at Borås Sweden (CSL@BS) är en forskningsgrupp inriktad mot intelligent dataanalys av stora datamängder. Forskningen som bedrivs är av både teoretisk och tillämpad karaktär och utförs ofta i nära samarbete med näringslivet. Gruppen består av 12 medlemmar: 1 professor (deltid), 1 biträdande professor, 1 docent, 4 doktorer och 5 doktorander.

De lösningar som gruppen utvecklar kan både vara generella eller domänspecifika och sträcker sig över hela dataanalysprocessen, från algoritmdesign, bevis och experiment till realisering av system och ramverk. Utvecklade lösningar utvärderas kontinuerligt i samarbete med företag på av dem identifierade faktiska problem.

Swedish Institute of Innovative Retailing (SIIR) är en viktigt partner för forskargruppen då dataanalys är en prioriterad aktivitet för många av SIIRs partnerföretag och då domänen lämpar sig väl för utvärdering av utvecklade algoritmer och tekniker. Andra viktiga akademiska partners är Stockholms Universitet och Högskolan i Skövde där gruppens doktorander är inskrivna.

Gruppens forskning är nästan uteslutande helt externfinansierad vilket syns på genomförda och pågående projekt. AstraZeneca,  Scania R&D och ICA Handlarna har historiskt varit gruppens starkaste industriella partners men i dag finns även ett nära samarbete kring dataanalys med Ellos, Stayhard, Hemtex och Vinga of Sweden genom SIIR.

Forskningsprojekt

•    2016-2019 Data Analytics for Research and Development. 3.4 MSEK från KK-stiftelsen, partners: AstraZeneca R&D och Scania R&D.
•    2016-2017 Golf Data Analysis II. 1.25MSEK från Västra Götalandsregionen, Partner: Trackman A/S.
•    2012-2016 High-Performance data mining for drug effect detection. 19 MSEK  från Stiftelsen för strategisk forskning. Partners: Karolinska Institutet, WHO, Stockholm University.
•    2014-2015 Golf Data Analysis. 1.5MSEK från Västra Götalandsregionen, Partner: Trackman A/S.
•    2013-2015 Big Data Analytics by Online Ensemble Learning. 3.4MSEK från KK-stiftelsen, Partners: AstraZeneca R&D och Scania R&D.
•    2013-2015: Framtidens Business Intelligence. 2MSEK från Handelns Utvecklingsråd, Industriella partners: ICA Handlarna och Willys.

Område