Huvudmeny

Datormodellering


Vårt arbete varierar från molekyl-nivåberäkningar av miljökemi till storskaliga (makroskopiska) studier av teknisk relevanta material t.ex. polymernanokompositer.

Formler

Beräkningsteknik har utvecklats, och ska fortsätta att utvecklas, som en extrem viktig forskningsmetod. Detta beror på den dramatiska ökning av datorkraft och de förbättringar av datorprogram som möjliggör modellering av komplexa vetenskapliga och tekniska system, och datormodelleringens förmåga att studera system som är för små eller farliga för kontrollerad experimentella försök.

Datormodelleringsgruppen utvecklar och använder datorprogram för att studera vetenskapliga och tekniska problem. Detta arbete är ett bra komplement till experimentell forskning eftersom det leder till en djup förståelse av den grundläggande kemi och fysik som avgör viktiga materialegenskaper och processor inom kemiteknik. Denna molekylär-till-makroskopisk förståelse behövs för att förbättra existerande material och processorer, och för att utveckla nya material med unika och önskad egenskaper.

Bild på vattenmolekyl.

Område