Huvudmeny

Handelsgruppen


Handelsgruppen är en tvärvetenskaplig forskargrupp som samlar forskare i främst företagsekonomi, men även informatik, som har handel som primärt forskningsfokus.

Handelsgruppens syfte och mål

Handelsgruppen är tvärvetenskaplig och syftar övergripande till att bidra med förklaring, beskrivning, förståelse och teoriutveckling av fenomen i handeln. Syftet med gruppens verksamhet är vidare att vara till nytta för såväl akademi, privat- och offentlig sektor, som medborgare. Det betyder att gruppens forskningsresultat kan vara av nytta bl.a. i utbildning, verksamhetsutveckling och innovation; i samhällsdebatten om handelsfenomen; och i forskares vidare meritering. Forskningsarbetet kan också stödja ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv, hjälpa företag att planera strategiskt, fatta bättre beslut och bli mer datadriven, samt bidra till hållbar konsumtion. Målen med Handelsgruppens verksamhet är:

  • Att bedriva och publicera forskning med hög vetenskaplig kvalitet på internationell nivå;
  • Att aktivt arbeta med forskningsfinansiering, både nationellt och internationellt;
  • Att utgöra en central plattform för forskare vid Högskolan i Borås och vid andra lärosäten som intresserar sig för handelsrelaterade problem;
  • Att utveckla och genomföra undervisning med tydlig koppling till detaljhandeln och i samarbete med SIIR och INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retail) hos Högskolan i Borås.

Handelsgruppens forskning

Exempel på forskningsområden inom Handelsgruppen är affärsmodeller, betallösningar, servicemöten, värdeskapande, digitalisering, hållbarhet, negativa kundbeteenden, transformativa tjänster, datadriven innovation, tillgänglighet, och utsatta/sårbara konsumenter. De teoretiska fält som Handelsgruppen främst utvecklar har sin grund i samhällsvetenskap, särskilt företagsekonomi (marknadsföring och organisering/management) och informatik, men även datavetenskap. Det rör sig bl.a. om teorier om beslutsfattande, beteenden, relationer, resurser, interaktion/kommunikation, innovation, värdeskapande, kundlogik(-er), och serviceorientering. 

Område

Nyheter inom forskargruppen RSS


Jeanette Carlsson Hauff - ny medlem i Handelsgruppen

Handelsgruppen välkomnar Jeanette Carlsson Hauff som ny medlem! Jeanette Carlsson Hauff har i sin forskning fokuserat på beslutsfattande i en...


Ulla Lindberg deltar i panelssamtal om hållbarhet

EXIT 19 och Cross sustainability - Ulla Lindberg deltar i panelsamtal på tema hållbarhet med forskare och studenter från textil, teknik och...


Hur tänker kunden vid kyldisken?

Ulla Lindberg håller ett seminarium i Högskolans Do-tank Center mån 13 maj på temat: "Hur tänker kunden vid kyldisken? Och hur kommer mataffären att...

Till alla meddelanden

Avslutade forskningsprojekt