Huvudmeny

Handelsgruppen


Handelsgruppen är en tvärvetenskaplig forskargrupp som samlar forskare i främst företagsekonomi, men även informatik, som har handel som primärt forskningsfokus.

Handelsgruppens syfte och mål

Handelsgruppen är tvärvetenskaplig och syftar övergripande till att bidra med förklaring, beskrivning, förståelse och teoriutveckling av fenomen i handeln. Syftet med gruppens verksamhet är vidare att vara till nytta för såväl akademi, privat- och offentlig sektor, som medborgare. Det betyder att gruppens forskningsresultat kan vara av nytta bl.a. i utbildning, verksamhetsutveckling, och innovation; i samhällsdebatten om handelsfenomen; och i forskares vidare meritering. Målen med Handelsgruppens verksamhet är:

  • Att bedriva forskning med hög vetenskaplig kvalitet på internationell nivå;
  • Att utgöra en central plattform för forskare vid Högskolan i Borås och vid andra lärosäten som intresserar sig för handelsrelaterade problem;
  • Att bedriva och utveckla undervisning med tydlig koppling till handelsområdet

Handelsgruppens forskning

Exempel på forskningsområden inom Handelsgruppen är affärsmodeller, betallösningar, servicemöten, värdeskapande, digitalisering, hållbarhet, negativa kundbeteenden, transformativa tjänster, datadriven innovation, tillgänglighet, och utsatta/sårbara konsumenter. De teoretiska fält som Handelsgruppen främst utvecklar har sin grund i samhällsvetenskap, särskilt företagsekonomi (marknadsföring och organisering/management) och informatik, men även datavetenskap. Det rör sig bl.a. om teorier om beslutsfattande, beteenden, relationer, resurser, interaktion/kommunikation, innovation, värdeskapande, kundlogik(-er), och serviceorientering. 

Område

Nyheter inom forskargruppen RSS


Ny publikation från Handelsgruppen

Echeverri, P., & Salomonson, N. (2019, in print), Consumer vulnerability during mobility service interactions: causes, forms and coping, Journal...


Ny publikation från Handelsgruppen

Sundström, M., Hjelm-Lidholm, S., & Radon, A. (2018) in-print. Clicking the boredom away – Exploring impulse fashion buying behavior online....


Ny publikation från Handelsgruppen

Lindberg, U., Salomonson, N., Sundström, M., and Wendin, K. (2018). Consumer perception and behavior in the retail foodscape – A study of chilled...

Till alla meddelanden

Avslutade forskningsprojekt