Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Management

Management som forskningsområde har ett flervetenskapligt perspektiv och ett övergripande fokus är på att hantera organisationers agerande. Management kan sägas vara en uppsättning principer som rör organisering och tillämpning av dessa principer för att utnyttja fysiska, ekonomiska, mänskliga och informationsmässiga resurser på ett effektivt sätt för att uppnå organisatoriska syften.

Gruppens forskning behandlar en mängd olika perspektiv kring organisationer, företag och förvaltningar, när det kommer ledarskap, beslutsfattande, professionsutövande, organisatoriska relationer, organisationsförändring, innovation, teknikutveckling, genus etc. 

Område