Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

RCIW – Praktiknära forskning


Forskargruppen RCIW/Praktiknära forskning innefattar forskare som är intresserade av att tillsammans fördjupa sig i följande problematik: Vad påverkar möjligheterna till ökad social rättvisa och en inkluderande utbildning från förskola till högre utbildning och vilken betydelse har praktiknära forskning i relation till dessa praktiker och dessa villkor?

Natfjäril

Akronymen RCIW står för:

  • Research: Forskning och analys via till exempel social capital theory, teorin om praktikarkitekturer, diskursanalys etc.
  • Capability: Bidrag till en ökad analytisk och kritisk förmåga hos utbildningsorienterade praktiker både under samverkanstiden (det vill säga då samverkan sker mellan RCIW och nämnda praktiker) och efter.
  • Inclusion and welfare: Ökad inkludering och social rättvisa för elever men också för lärare, rektorer etc.

Gruppen har fokus på social rättvisa, en inkluderande utbildning från förskola till högre utbildning liksom på hur praktiknära forskning relaterar till dessa praktiker och deras villkor.

Fråga 1: Vilka utmaningar medför politiska och kulturella förändringar för utbildningsorienterade praktiker?
 
Fråga 2: Hur kan och bör praktiknära forskning bidra till ökad kapabilitet hos utbildningsorienterade praktiker i relation till nämnda villkor och utmaningar?
 
Fråga 3: Hur kan ämnesdidaktisk praktiknära forskning utvecklas för att bidra till ökad social rättvisa och en inkluderande utbildning?

Frågor som relaterar till fråga 1 och som RCIW-gruppen hittills har arbetat med handlar exempelvis om en samtida dominant neurovetenskaplig diskurs och vad den innebär för utmaningar. När det gäller fråga 2 finns erfarenhet från arbete med kommunala utvecklingsenheter, flerkommunala projekt, lärarlag och annat. Undervisningsämnen (fråga 3) som hittills har varit aktuella i uppdragsforskning är naturorienterande ämnen, svenska och svenska som andraspråk men samtliga ämnen har sin givna plats i forskargruppen RCIW/praktiknära forskning. 

Forskargruppen möts på tisdagar.

Område

RCIW - Nyheter RSS


RCIW på Vidareinformatörsdagen

Den 19 februari anordnades den så kallade Vidareinformatörsdagen för Västsveriges studie- och yrkesvägledare här på Högskolan i Borås. Anita Norlund...


Internationellt nätverksmöte i Lübeck

I fyra dagar träffas det internationella nätverket PEP utanför Lübeck för gemensamt nätverksmöte och gemensam forskning. Nätverkets ambitioner...

Till alla meddelanden