Huvudmeny

RCIW - Nyheter RSS


Inkluderingskonferensen ECER

Den stora europeiska ECER-konferensen som ägde rum den 4-7 september 2018 i Bolzano hade Inclusion and exclusion - Resources for Educational...


Avtackning av professorer

Förra veckan tackade vi av våra kollegor Bengt Persson, professor, och Julie Allen, gästprofessor, som båda har bidragit till högskolans forskning...


Möte med redaktionen för tidskriften Paideia

I oktober träffades den delvis nya redaktionen för tidskriften Paideia på Høgskolen i Innlandet i Hamar, Norge. Från högskolan i Borås och RCIW...


Norska regeringen oroad över tilltagande behov av...

Den norske Kunskapsministern Torbjørn Røe Isaksen (H) har tillsatt en expertgrupp under ledning av professor Thomas Nordahl, Høgskolen Innlandet....


Inkluderande lärmiljöer

Det första ledarseminariet inom Ifous-programmet Inkluderande lärmiljöer hölls på Quality Hotel Grand i Borås den 14 mars. Ett 80-tal...


Spridningskonferens av HELA

HELA – ”Holistiskt engagerat lärande för alla” är en investering där Västra Götalandsregionen stått för delar av finansieringen. Inom ramen för...


Lyckad avslutning för TdiverS-projektet

Inom ramen för det EU-finansierade projektet TdiverS, Teaching diverse learners in school subjects, har nu den avslutande konferensen och det sista...


Fil. dr William H. Kitchen föreläste på RCIW:s öppna seminarium

Den 23 november höll fil. dr. William H. Kitchen från Nordirland en föreläsning i RCIW:s öppna seminarium kring inkludering. Titeln var Educational...


Professor och sektionschef lämnar landet för hållbar utbildning

GREAT 21, Global Reshaping of Education and Training for the 21st century, är ett initiativ inom ramen för den verksamhet som European Organisation...


Projektet Inkludering för bildning avslutas med nyutkommen bok

Inom ramen för forskningsprojektet Inkludering för bildning har data samlats in i flera omgångar mellan åren 2010 och 2015. Skolutvecklingsarbetet i...